digitalni_dan - QUICK7.cz | Ekonomika | Právo | Politika | Zdraví | Zábava | Vzdělávání

reklama
Počasí    Ekonomika    Právo    Politika    Zdraví    Zábava    Vzdělávání    ČASOPIS
Přejít na obsah
DIGITÁLNÍ  DAŇ


Ministerstvo financí odeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh digitální daně. Návrh reaguje na dynamický rozvoj služeb digitální ekonomiky a narovnává podmínky v českém daňovém prostředí.
Zavádí jednotnou digitální daň ve výši 7 % na vybrané internetové služby poskytované v ČR.
Digitální dani budou podléhat společnosti s globálním obratem nad 750 mil. eur ročně, které na území ČR dosáhnou za kalendářní rok obratu minimálně 50 mil. Kč za uskutečněné zdanitelné služby.
Digitální daň nebude zdaňovat konečné uživatele.
Reklama
Je spravedlivé, aby firmy platily daně právě tam, kde vytvářejí zisk. Velké internetové korporace u nás neplatí daně v odpovídající míře, což je nefér vůči ostatním firmám podnikajícím v České republice, které tu daně odvádějí. Díky digitální dani tuto nerovnost odstraňujeme,“ říká k návrhu ministryně financí Alena Schillerová.

Návrh zákona zavádí 7% daň u společností se stanoveným obratem ve třech blíže specifikovaných oblastech, a to na umísťování cílené reklamy na digitální rozhraní, využití mnohostranného digitálního rozhraní a prodej dat o uživatelích.

Jedná se o tzv. DST model digitální daně navržený dříve Evropskou komisí. Dani tak budou podléhat také některé platformy digitální ekonomiky, které uživatelům umožňují vzájemně si mezi sebou poskytovat za úplatu služby a zboží. Typicky se jedná o velké giganty jako Facebook, Google či Airbnb, Uber a další podobné globální společnosti.

Tento model digitální daně byl původně navržen jako společné řešení na úrovni EU, avšak nepodařilo se jej prosadit. ČR přitom dlouhodobě podporuje nalezení společného mezinárodního řešení, v ideálním případě na platformě států OECD. Dosavadní jednání nicméně zatím nepřinesla konkrétní výsledky.
ilustrační foto, zdroj: pixabay.com


Jednání v EU a OECD ještě nějakou dobu potrvají, my už ale nemůžeme déle vyčkávat a sledovat nerovné soutěžení globálních gigantů a našich podnikatelů. Proto jsme se rozhodli zavést českou národní úpravu dočasné vyrovnávací digitální daně do doby, než se konečně podaří najít mezinárodní kompromis,“ komentuje předložený návrh Alena Schillerová.

Digitální daň bude založena bázi zdanění tržeb velkých gigantů. „To znamená, že základ daně budou tvořit tržby za služby poskytnuté během zdaňovacího období. Ale protože ne všechny tyto tržby budou za služby poskytnuté v ČR, bude do základu daně vstupovat jen jejich část vztahující se k českým uživatelům,“ vysvětluje ministryně financí. Zdaňovacím obdobím bude kalendářní rok. Daň bude placena v měsíčních zálohách a bude splatná 3 měsíce od konce zdaňovacího období.

Návrh je v souladu s programovým prohlášením vlády, která se zavázala aktivně řešit fenomén digitální a sdílené ekonomiky. Účinnost zákona se bude odvíjet od legislativního procesu, předpokládaný start digitální daně v České republice je v polovině roku 2020. Předpokládaný roční výnos digitální daně do státního rozpočtu je pro rok 2020 vyčíslen na 2,1 mld. Kč, v dalších letech by pak měl dosáhnout 5 mld. Kč.


Digitální daň (zákon o dani z vybraných internetových služeb)
Model DST – zdanění vybraných internetových služeb
Vybrané internetové služby:
 umísťování cílené reklamy na digitální rozhraní zaměřené na uživatele tohoto rozhraní
 využití mnohostranných digitálních rozhraní, která uživatelům umožňují vyhledávat jiné uživatele a interakci s nimi a která mohou rovněž usnadňovat související dodávky zboží nebo poskytování služeb přímo mezi uživateli
 prodej dat shromážděných o uživatelích a generovaných činností uživatelů na digitálních rozhraních.

zdroj: Ministerstvo financí ČRvloženo: 11.07.2019,  poslední aktualizace stránky: 11.07.2019

QUICK7       Kontakty       Reklama       Tiskové zprávy       Informace pro návštěvníky webu
Návrat na obsah