koupe-novy-byt-v-rodinnem-dome-novy-byt-v-bytovem-dome-novy-rodinny-dum-osvobozeni-od-dane - QUICK7 journal | Aktuality | Ekonomika | Právo | Politika | Zdraví | Historie | Trendy | www.quick7.cz

r
e
k
l
a
m
a
Počasí    Ekonomika    Právo    Politika    Zdraví    Zábava    Vzdělávání    ČASOPIS
Přejít na obsah
Osvobození od daně z nabytí nemovité věciPokud si někdo koupí nový rodinný dům nebo nový byt v bytovém domě, je osvobozen od daně z nabytí nemovitosti. Finanční správa dosud zastávala názor, že nabytí nového bytu v rodinném domě od daně osvobozeno nebylo. Na tuto zjevnou nespravedlnost dlouhodobě upozorňovala ombudsmanka a žádala nápravu. Prezident podepsal novelu, která tuto nespravedlnost odstraňuje.

reklama
reklama

„Podle mého názoru se jednalo o nedůvodné znevýhodnění určité skupiny vlastníků, která byla způsobena nezamýšlenou mezerou v zákoně. V roce 2017 jsem proto navrhovala ministru financí několik možností, jak tuto absurdní situaci vyřešit, čímž jsem reagovala na podněty a dotazy občanů. Přijatou novelou bude tato nespravedlnost částečně napravena. Bohužel se však tato novela netýká těch, kdo si byt v rodinném domě koupili nebo koupí před její účinností. Těm nezbývá, než se o sporné osvobození soudit.“ vysvětluje ombudsmanka Anna Šabatová.


Problém se dotýkal pouze nových bytových jednotek v rodinných domech. O rodinný dům se jedná v případě, kdy se zde nachází maximálně tři byty. Pokud si tedy někdo v takovém domě koupil byt, musel zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí. Od čtyř bytů výš je zpravidla stavba kolaudována jako bytový dům, kde po celou dobu platí osvobození od daně z nabytí nemovitosti. Stejně tak se daň neplatila a neplatí u nových rodinných domů.

Prezident novelu podepsal 8. října. Účinnosti nabyde prvním dnem měsíce, který bude následovat po zveřejnění ve Sbírce zákonů.ilustrační foto: Pixabay


Finanční správa upozorňuje potenciální nabyvatele vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, že k 1. listopadu 2019 by měla nabýt účinnosti novela zákonného opatření Senátu (č.340/2013 Sb.) o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšíří osvobození podle § 7 zákonného opatření. Kromě případů prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, bude možné uplatnit osvobození rovněž u užívaných nebo dokončených jednotek v rodinném domě.


Uvedená novela se bude moci aplikovat pouze na případy, kdy dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věci od 1. 11. 2019 a později. To znamená, že k tomuto dni vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí, případně dojde k nabytí vlastnictví z jiného důvodu (např. dražbou). Na případy, kterých vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí do 31. 10. 2019, nelze změny založené novelou aplikovat.

Od účinnosti novely zákona bude od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě, která:

- nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,

- nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklý na základě stavební úpravy nebytového prostoru.

K nabytí vlastnického práva k jednotce musí dojít v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání jednotky nebo jednotky změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.

zdroj:
- Veřejný ochránce práv, Ombudsmanka
- Generální finanční ředitelství, Finanční správa

vloženo: 12.10.2019,  poslední aktualizace stránky: 12.10.2019reklama
reklama
QUICK7       Kontakty       Reklama       Tiskové zprávy       Informace pro návštěvníky webu
Návrat na obsah