pravo - QUICK7 | MAGAZÍN | TIŠTĚNÝ ČASOPIS | Aktuality | Zdraví | Trendy | Historie | Právo | Ekonomika | Politika | www.quick7.cz

Aktuality     Zdraví     Trendy     Historie     Právo     Ekonomika     Politika     Eshop
Přejít na obsah

-P  R  Á  V  O-
    
Parkování v obci a řízení o povolení rezidentního parkování u manželů při SJM


PŘEČTĚTE SI TAKÉ RUBRIKY
Provoz vozidel v zimním období
V období od 1. listopadu do 31. března, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu...


Pojištění odpovědnosti musí být uzavřeno pro všechna registrovaná silniční a jejich přípojná vozidla včetně trolejbusů, a dále na neregistrovaná vozidla, pokud jsou...


KORUPCE

Pracovní komise projednala návrh evropské směrnice o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání (tzv. whistleblowerů)...


 NÁVRHY ZÁKONŮ
 


Hlavním účelem novely je požadavek na to, aby již nedocházelo k automatickému přerušení nebo odložení výkonu trestu u těhotných...Každý občan bude mít přehled o svých povinnostech, které mu stát ukládá...OCHRANA SPOTŘEBITELE
QUICK7       Kontakty       Reklama       Tiskové zprávy       Informace pro návštěvníky webu
Návrat na obsah